LØB EN TUR PÅ TAGET
AF DIN LEJLIGHED

Et spændende boligprojekt i Lyngby

Der opføres i alt

786 BOLIGER

639 studieboliger samt 147 lejligheder og Company Apartments

BaseCamp Lyngby er et levende miljø med studieboliger, fællesarealer, firmaboliger, lejeboliger og grønne områder

Set med arkitektens øjne:

“Byggeriet vil have en høj arkitektonisk kvalitet, spændende fra byggeriets grundform til valget af de enkelte materialer og overflader. Bygningen vokser op af terrænet og integreres i det parklignende landskab med træfarvede facader og grønne tage.

Den slangelignende form og bygningens varierende stigende og faldende forløb, giver uderummene unikke, rumlige kvaliteter. Der lægges vægt på, at der skabes nogle gode udearealer i gårdrummet, hvor der indrettes haveanlæg, opholdsområder og andre rekreative faciliteter. Taget på hovedbygningen udformes med løberute, udsigtspunkt og terrasser.

Der er offentlig adgang til både gårdrummet og taget, som forhåbentlig vil blive et udflugtsmål for mange af Lyngbys borgere. Parkering samles mod vest således, at resten af arealet friholdes for kørende trafik. Der kan cykles rundt om bygningen og man kan frit sive gennem de mange portåbninger i bygningskroppen.

Byggeriet bugter sig i landskabet, stigende fra terræn og op til 6 etager, for igen at falde til terræn. Enkelheden og gentagelserne, de flydende og stigende højder, danner tilsammen en betagende og underfundig sammenhæng, som opleves både ude og inde i bygningen.

Bygningen opføres med bærende konstruktioner i beton, stål og med lette facader. Disse elementer vil fremstå synlige som en del af bygningens fortælling. Betonens tyngde og smukke overflader giver interiøret karakter. Der udarbejdes et indretnings- og udsmykningskoncept, hvor farver og materialer tænkes sammen med bygningens bærende elementer”.

TAL OG FAKTA

Byggeomkostninger: Over 0,5 milliard DKK ex. moms.
Byggetid: Ca. 2 år.
(Byggestart: Juni 2018, indflytning 3-4 kvartal 2020).
Projektomfang: 639 studieboliger, 147 lejligheder og Company Apartments samt diverse fællesarealer.
Læs mere om boligtyperne her

Bygherre: BaseCamp Student Real Estate
Entreprenør: JFP / Max Bögl
Arkitekt: Lars Gitz Architects
Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund
Ingeniør: AFRY
Bygherre rådgiver: BYR

Byggeomkostninger:

Over 0,5 milliard DKK
ex. moms

Byggetid:

Ca. 2 år

Projektomfang:

639 studieboliger
samt 147 lejligheder
& Company Apartments

Totalentreprenør:
JFP / Max Bögl

Arkitekt:
Lars Gitz Architects

PROJEKT
TIDSPLAN

Følg projektet trin for trin

22. juni 2018

FØRSTE SPADESTIK

Sammen med borgmester Sofia Osmani tog BaseCamp Student første spadestik til det nye byggeri og vartegn for Lyngby-Taarbæk kommune.

Læs om første spadestik arrangementet her

August 2018

STØBNING AF FUNDAMENTER

Fundamenter på den karakteristiske, slangeformede hovedbygning støbes i forme på pladsen. Forud er der udgravet jord ned til 3,5 meters dybde. Efterfølgende udlægges et renselag, hvorpå forme og armeringsjern klargøres til støbning.

Læs mere om støbning af fundamenter og se video fra byggepladsen her

Støbning af fundamenter

Opførelse af råhus

September 2018

OPFØRELSEL AF RÅHUS

Etablering af selve huset påbegyndes.

Med 3 forskellige tårnkraner og flere mobile kraner løftes elementer dagligt på plads. Elementerne produceres i Tyskland og leveres på pladsen med bl.a. tog og lastbiler.

Læs om hejsning af elementer her

November 2018

P-KÆLDER FÆRDIG

P-kælderen står færdig og kan tages i brug til parkering af håndværkerbiler og projektarbejdere på lokationen.

Juni 2019

RÅHUSET FÆRDIGT

Råhuset færdigmonteres op til fuld højde.

Læs og se billeder fra rejsegildet den 6. juni her

Juni 2019 – juli 2020

FACADEOPBYGNING OG INDVENDIG APTERING

Montering af facader og indvendig færdiggørelse.

Læs mere om facadeopbygning her

August 2020

STUDIEBOLIGER FÆRDIGE

Studieboligerne er opført, indrettet og forventes klar til indflytning per medio august 2020 – BaseCamp er således live på Skovbrynet i Lyngby!

Læs mere om BaseCamp-konceptet og book en studiebolig her

Oktober 2020

BOLIGER FÆRDIGE

Lejligheder og Company Apartments er opført og vil efter planen være klar til indflytning.

Se en møbleret prøvebolig her

…EN MASSE GLADE BEBOERE FLYTTER IND